Οροι Χρήσης

Όροι και προϋποθέσεις

  • Μπορεί να αλλάξουμε τους όρους και τις προϋποθέσεις κατά διαστήματα. Οι όροι που ισχύουν για εσάς είναι αυτοί που είναι αναρτημένοι κάθε φορά στην Ιστοσελίδα μας.
  • Δέχεστε ότι μας έχετε παράσχει, και θα συνεχίσετε να μας παρέχετε ακριβή στοιχεία, ενημερωμένες, και ολοκληρωμένες πληροφορίες για εσάς.
  • Μπορεί να κάνουν ανά πάσα στιγμή  βελτιώσεις ή αλλαγές στο Περιεχόμενό μας χωρίς να είναι απαραίτητη οποιαδήποτε προηγούμενη ενημέρωση.
  • Σας ενημερώνουμε ότι το Περιεχόμενο μπορεί να περιλαμβάνει τεχνικές ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη.
  • Τίτλος, ιδιοκτησιακά δικαιώματα και πνευματικά ιδιοκτησιακά δικαιώματα στο Περιεχόμενο θα παραμείνουν αποκλειστικά στην ιδιοκτησία του καλλιτέχνη.
  • Απαγορεύεται να αντιγράψετε, να παραποιήσετε, να αλλάξετε, να μεταβιβάσετε ή να πουλήσετε, να αναπαράγετε, να δημιουργήσετε παράγωγα έργα των έργων τέχνης που παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα μας, να διανείμετε, να παρουσιάσετε, ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο να εκμεταλλευτείτε οποιοδήποτε από τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας μας, ολόκληρο ή κατά ένα μέρος. Τα πνευματικά αλλά και τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα των έργων ανήκουν στον καλλιτέχνη αποκλειστικά.
  • Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για την ποιότητα και την αυθεντικότητα των έργων. ανήκει αποκλειστικά στον καλλιτέχνη.

Αποδοχή Καλλιτέχνη

– Έχουμε το δικαίωμα να αποδεχτούμε ή να απορρίψουμε την αίτησή σας. Η αίτησή σας αποτελεί ως προϋπόθεση και την αποδοχή αυτών των όρων και προϋποθέσεων για τον καλλιτέχνη.

– Εγγυάστε ότι όλες οι πληροφορίες που παρέχετε Εσείς σε Εμάς είναι αληθείς και ενημερωμένες.

– Συμφωνείτε να έχετε τα έργα Σας και τις πληροφορείες που τα συνοδεύουν αναρτημένα στο Site Μας.

– Εμείς κρατάμε το δικαίωμα να αποδεχτούμε ή να απορρίψουμε οποιοδήποτε από τα έργα Σας που θέλετε να προβάλλετε μέσω του Site Μας. Αυτό σημαίνει οτι ακόμα και αν έχετε γίνει αποδεχτός/η ως καλλιτέχνης για να εκπροσωπηθείτε από Εμάς, κάθε φορά που στέλνετε ένα καινούργιο Έργο Σας για να προβληθεί μέσα από το Site Μας, θα πρέπει πρώτα να εγκριθεί από Εμάς.

– Θα μας ενημερώνετε για οποιεσδήποτε αλλαγές στις πληροφορίες που Μας παρείχατε συμπεριλαμβανομένου του ονόματος, της διεύθυνσης και των πληροφορίων επικοινωνίας.

Πνευματικά Δικαιώματα (Copyright)

– Εσείς εγγυάστε ότι όλα τα έργα Σας που παρουσιάζονται μέσα στην ιστοσελίδα μας είναι δικά σας.

– Τα πνευματικά δικαιώματα του Έργου Τέχνης θα παραμείνουν στον καλλιτέχνη και αποκλειστικά σε αυτόν.

 Φωτογραφίες

  • Πρέπει να μας παράσχετε φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης για κάθε έργο που Εσείς επιθυμείτε να προβάλουμε μέσα από το Site Μας. Οι φωτογραφίες πρέπει να είναι σε JPEG μορφή.

 

Χρησιμοποιώντας την Υπηρεσία Μας συνεπάγεται αποδοχή αυτών των όρων και των κανόνων.